Productes Abbey

L’exigència creixent en tots els sectors de la societat actual requereix més qualitat en tots els seus productes, i per aquest motiu, nosaltres hem apostat pel plom com a material per a la construcció. El plom té moltes aplicacions, però pel món de la construcció, estar comprovat que és un auxiliar excel·lent per a millorar la qualitat de moltes obres noves i assegurar la supervivència de les antigues, gràcies a una sèrie de característiques que el fan insustituïble:

La mala premsa que arrosega aquest metall, degut a una  associació errònea entre les diferents aplicacions del plom, no li fa justícia. En la majoria de països nòrdics, gaudeix d’una gran reputació en el món de la construcció. S’ha guanyat el respecte que es mereix al llarg dels anys perquè ha perdurat i s’ha conservat com cap altre metall, una garantía comprovada.

Per a més informació sobre aquest metall i les seves diferentes aplicacions visiteu les següents pàgines webs:

Ambdues atendrán qualsevol dels vostres dubtes via e-mail, telèfon o fax.